هلپکده | پروژه ارشد عمران گرایش سازه/ تحلیل پویای سازه ها
no-img
هلپکده

پروژه ارشد عمران گرایش سازه/ تحلیل پویای سازه ها


هلپکده
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
پروژه ارشد عمران گرایش سازه/ تحلیل پویای سازه ها
PDF
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
8مگابایت
129 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان
دریافت کد تخفیف

پروژه ارشد عمران گرایش سازه/ تحلیل پویای سازه ها


با خرید این محصول 1500 امتیاز کسب خواهید کرد! که معادل 1500 تومان تخفیف می باشد.

دانلود پروژه ارشد عمران گرایش سازه

عنوان:

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از تابع اولیه گیری نوین به روش تخمین – تصحیح

فرمت فایل: pdf         تاریخ ارائه:شهریور۱۳۹۴

پروژه ارشد عمران گرایش سازه/ تحلیل پویای سازه ها پروژه ارشد عمران گرایش سازه پروژه ارشد عمران گرایش سازه/ تحلیل پویای سازه ها 2

چکیده پروژه ارشد عمران گرایش سازه
روش های تحلیل سامانه های پویا بررسی میشوند. سپس، شیوه های تابع اولیه گیری عددی دسـته بنـدی میشوند. در ادامه، با ترکیب شیوه های ضمنی و صریح، یک روش تابع اولیه گیری عددی نـوینِ مرتبـه بـالابه روش تخمین-تصحیح، ،NPCmمعرفی میگردد. با تعریف عامل هـای وزنـی، بـردارهـای تغییرمکـان وسرعت در گام جاری، به ترتیب تابع بردارهای سرعت و شتاب چند گام پیشین پنداشته مـی آنگـاه شـوند.
عامل های وزنی به گونه ای محاسبه میشوند که خطا کمینه گردد. این کار به یاری دنباله ی تیلـور و بسـط دوجمله ای انجام میشود. افزون بر این، پایداری عددی روش پیشـنهادی بـا برپـایی مـاتریس بزرگنمـاییِ روشهای ضمنی و صریح، بررسی میشود. بـه دنبـال آن، راهکـاری بـرای بهبـود دامنـه ی پایـداری روش ضمنی نوین ارایه میشود. در ادامه، کارایی روشهای پیشنهادی با حل پاره ای مسـاله ی سـنگ نشـانه بـا رفتار خطی و ناخطی هندسی، آزموده میشود. برای این کار، یـک برنامـه ی رایانـه ای نوشـته شـده اسـت.
نتایج عددی نشان میدهند که در گام زمانی یکسان، روش ارائه شـده عملکـرد بهتـری نسـبت بـه سـایر روشهای متداول ضمنی مانند بتای نیومارک و ویلسون-تتـا دارد. در پایـان، پیشـنهاداتی بـرای پـژوهش بیشتر ارائه میشود.
واژه های کلیدی پروژه ارشد عمران گرایش سازه: تحلیل پویای سازه ها، تابع اولیه گیری عددی، روش تخمین-تصحیح، تحلیل عددی

پیشگفتار
در سامانه های پویا، بزرگی، جهت و یا موقعیت بار، با زمان تغییر میکنـد. بنـابراین پاسـخ سـامانه نیـزنسبت به زمان، متغیر بوده و پویا است. افزون بر این، نیروهای لختی که در برابـر شـتاب ایسـتادگی مـیکنند، پدید می آیند. از سوی دیگر، نیروهای میرایی نیز میتوانند وجود داشته باشند. نیروی میرایـی مـی تواند در اثر مالش درون عضوها و یا بودن شاره پیرامون سامانه پدید آید. همچنین ممکن است برای مهـارنوسان های ناخواسته، عامل میراکننده به سامانه افزوده شود .

فهرست مطالب وفصل اول “پروژه ارشد عمران گرایش سازه/ تحلیل پویای سازه ها”را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید.

 

پسورد فايل فشرده : helpkadeh.ir

( پسورد را تايپ کنيد )درباره نویسنده

آرزو کوچکی پیرکوهی 230 نوشته در هلپکده دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code