دانلود مقاله رشته مدیریت
no-img
هلپکده

دانلود مقاله رشته مدیریت


هلپکده
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود مقاله رشته مدیریت
PDF
۳۱ شهریور, ۱۳۹۶
2مگابایت
36 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
دریافت کد تخفیف
۷,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود مقاله رشته مدیریت


با خرید این محصول 700 امتیاز کسب خواهید کرد! که معادل 700 تومان تخفیف می باشد.

دانلود مقاله رشته مدیریت

عنوان مقاله:

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش با توجه به نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی (کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد)

دانلود مقاله رشته مدیریت دانلود مقاله رشته مدیریت دانلود مقاله رشته مدیریت 6 1

مقدمه و ضرورت تحقیق
توانمندسازی و مدیریت دانش از عوامل موثر در ارتقای کارایی کارکنان است که هدف آن تکامل انسان از طریق ایجاد انگیزش و گسترش اطلاعات است.خصوصا درجوامع سازمانی امروزی که عدم انگیزش و دانش کافی در محیط کار تاثیر بسزایی در بروز مشکلات و عدم کارایی مناسب دارد.

دانشمندان علم مدیریت بر این عقیده اند که اعتماد در محیط های کاری به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است که منجر بـه بهبـود عملکـرد سازمانی میشود و میتواندیکی از منابع مزیت رقابتی در بلند مدت باشد. ایجاد محیطی که دارای اعتمادسازمانی است، تأثیرات مثبـت زیـادی بـرای سـازمان هـا دارد؛ بـرعکس، هزینه های بی اعتمادی، می تواند سنگین باشد.
تقویت اعتماد و توانمندسازی به همراه مدیریت دانش کارکنان ، عملکرد و کارایی سازمانها را ارتقا بخشیده و بقای بلندمدت آنها را تضمین میکند.
بیان مساله
با توجه به تغییرات سریع محیطی و رقابت دانشـگاه پیـام نـور مشهد بـا سـایر دانشـگاههـا بخصوص در جـذب دانشجو، توانمندسازی یکی از بهترین راه های تطابق با این تغییرات است. از طـرف دیگـر بـه دلیـل پویا بودن دانشگاه پیام نـور و تغییـرات زیـادی کـه در داخـل دانشـگاه صـورت مـی گیـرد، نیازمنـد نیروهای منعطف می باشد و از کارکنان انتظار میرود که دست به ابتکـار عمـل بزننـد و مسـئولیت اداره محل کارشان را بپذیرند. این مهم از طریق توانمندسازی آنها برای انجـام بهتـر کارهـا میسـر می شود.

از طرف دیگر دانشگاه پیام نور دارای تعداد زیادی منابع انسانی با تجربـه اسـت کـه تعدادی از آنها در مرز بازنشستگی بوده و دارای کوله بـاری از تجربیـات و دانـش بـا ارزش مـی باشـند. ایـن دانـش حاصل از تجربه که باید برای توانمندسازی سایر کارکنان به کار گرفت، نیازمند مـدیریت صـحیح دانش است. این امر مستلزم این است که دانشگاه پیام نور با ارج نهادن به مدیریت دانـش و متقـابلا توانمندسازی افـراد، آن را بـه عنـوان یـک نیـاز راهبـردی و ضـروری جهـت پیشـگامی در عرصـه رقابت پذیری، در زمره برنامه های اولویت دار خود قرار دهد.

…ادامه در دانلود

 

 

پسورد فايل فشرده : helpkadeh.ir

( پسورد را تايپ کنيد )موضوعات :

درباره نویسنده

آرزو کوچکی پیرکوهی 189 نوشته در هلپکده دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code